PTSS en paranoia het gevaar van de “menselijke” achtbaan : de narcist

Als je eenmaal vrijgemaakt bent van de narcist en je begint je leven opnieuw te leven, begin je te ontdekken hoe ver weg hij is.

De narcist / sociopaat is, na de idealisatiefase, erg saai, voorspelbaar en onderdrukkend.

Als de idealisering achter de rug is, is de narcist eigenlijk vrij opgelucht om te kunnen eindigen met de schertsvertoning van feitelijk belangwekkend zijn of een soort leven te hebben, om terug te ontspannen in hun meest saaie en alledaagse bestaan.

Ze hebben je naar binnen gezogen, geïsoleerd van je vrienden en je leven, en hebben van hun wereld, die om hen draait jouw wereld gemaakt.

Ze hebben weinig tot geen echte vrienden om over te praten.

Deze weinigen die hem nog steeds trouw zijn, verlaten hem geleidelijk omdat ze niet langer bestand zijn tegen de ups en downs van zijn carrière, zijn humeur, zijn confrontaties en conflicten met gezag, zijn chaotische financiële toestand en de herhaalde ontbinding van zijn emotionele zaken en altijd het slachtoffer worden van zijn doelen en zichzelf eruit praten.

Steeds opnieuw.

De narcist is een menselijke achtbaan – plezier voor een beperkte tijd maar mogelijkheid op Ptss en paranoia bij het slachtoffer.

Verontrustend op de lange termijn.

De ups en downs zijn snel voorspelbaar, saai, vermoeiend en ja, erg misselijk.

Terwijl je uit de mist en het trauma tevoorschijn komt en je begint je leven opnieuw te vinden, herontdekt dan wat leven is!

Liefde, plezier, opwinding en het beste van alles, vrijheid!

Maar als je symptomen vertoont van PTSD is het belangrijk om je huisarts of therapeut te raadplegen.

narcistisch misbruik 1

Er zijn  potentiële psychologische gevolgen door het fysiek mishandelen tijdens een relatie met een narcist.

Het is algemeen bekend dat een belangwekkende minderheid van mensen posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelt (bijvoorbeeld Kessler et al. 1995; Kleim et al. 2007; Darves-Bornoz et al. 2008).

Minder besproken is dat een aanval waarschijnlijk zal leiden tot angst voor de intenties van andere mensen.

Gedachten dat andere mensen je proberen te kwetsen die overdreven of ongegrond zijn, kunnen als paranoïde worden beschouwd (Freeman & Garety, 2000). Het is geenszinds de bedoeling als ik in dit artikel wijs op het gebruik van vliegende apen door de narcist dat dit een paranoïde idee is ten gevolge van PTSD.

Aldus kan mishandelen begrijpelijkerwijs een paranoïde richting zijn.

In overeenstemming met deze opvatting hebben een aantal cross-sectionele studies van de afgelopen jaren associaties aangetoond tussen het slachtoffer zijn, PTSS-symptomen en de huidige achtervolgende ideatie (bijvoorbeeld Campbell & Morrison, 2007; Gracie et al. 2007).

Een analyse van een nationaal epidemiologisch onderzoek vond bijvoorbeeld zeer sterke associaties van een waarschijnlijke diagnose van PTSS met paranoïde denken, met een odds ratio van 3,5 voor milde paranoia en een odds ratio van 27 voor sterke paranoia (Freeman et al. 2011).

In dit rapport waar je hier de link vindt onderzoeken ze voor de eerste keer: het optreden van paranoia en PTSD in de lengterichting in de maanden onmiddellijk na een aanval; hoe te onderscheiden paranoia is van PTSS; en, voortbouwend op cognitieve modellen, de factoren die ertoe leiden dat elk in de loop van de tijd blijft bestaan.

PTSS begrijpen bij slachtoffers van narcisme

Een perspectief op het begrijpen van negatieve reacties op traumatische gebeurtenissen zoals een aanval wordt geleverd door het PTSS-model van Ehlers & Clark (2000).

Het centrale idee is dat PTSS optreedt wanneer een trauma leidt tot een gevoel van actuele dreiging.

De dreiging van een dreiging wordt verondersteld voort te komen uit een combinatie van een slecht uitgewerkt en niet-gecontextualiseerd emotioneel geheugen van de gebeurtenis die gemakkelijk in het bewustzijn wordt getriggerd en een reeks verwante catastroferende beoordelingen over het zelf of de wereld.

Cruciaal is dat de manier waarop het trauma op dat moment wordt verwerkt – in het bijzonder een afhankelijkheid van gegevensbestuurde verwerking (gericht op sensorische indrukken) – bijdraagt ​​aan de kans op intrusieve herinneringen.

Intrusieve herinneringen zijn herinneringen die op slinkse wijze binnendringen in het bewustzijn.

Een intrusie (uit het Latijn: binnendringing) is een plotseling en vaak herhaald opkomende dwanggedachte, die meestal als opdringerig en storend wordt ervaren, en die gericht is op iets dat men ongewenst vindt.

Vaak schamen mensen zich voor dergelijke gedachten.

Intrusies komen bij 90% van de mensen af en toe voor en zijn geen teken van een geestesziekte. Soms komt dezelfde gedachte echter steeds terug en kan dan leiden tot een obsessie.

Mensen die een ernstige emotionele mishandeling hebben meegemaakt blijken veel meer last te hebben van intrusies.

Volgens sommige psychologen zijn intrusies in de evolutie voortgekomen uit een waarschuwingssysteem, bedoeld om ons te waarschuwen en beschermen tegen stommiteiten.

Het blijkt niet goed mogelijk om een intrusie uit het hoofd te bannen, omdat het opzettelijk niet aan iets willen denken, juist ertoe leidt dat men er wél aan denkt. Een bekend experiment van Wegner e.a. toonde dat aan: “Probeer eens 5 minuten lang absoluut niet aan een witte beer te denken.”

moeilijk of onmogelijk 1

Een intrusie kan je best wel van slag maken maar volgens veel psychologen is het hebben van een intrusie een manier van onze hersenen om ons te behoeden voor onoplettendheid en het begaan van stomme acties. Door de intrusie worden we ons er juist van bewust dat het uitvoeren van zo’n gedachte vreselijke gevolgen zou hebben op fysiek, emotioneel of sociaal gebied.

Voorbeelden van veelvoorkomende intrusies zijn:

Gedachte over ongewone seksuele handelingen met bepaalde mensen of dieren;
Zien hoe je een kind of dier van een hoog gebouw gooit;Gedachten over het pijn doen van je kinderen of huisdieren;                                                                                          Gedachten over seks met je schoonvader of anderen waarmee je dat nooit zou doen;
De gedachte dat je diep van binnen misschien wel een crimineel of seriemoordenaar bent;                                                                                                                                          Gedachten aan het zoenen van mensen die je op straat tegenkomt;
Tijdens het snijden van groenten denken dat je iemand neer gaat steken;                        Een hoge flat zien en denken dat je er van af kan springen;                                                    Op het spoor staan en iemand voor de trein willen duwen of zelf willen springen;
Op de snelweg voor je zien hoe je ineens je stuur omgooit of juist op de rem trapt;
De gedachte om in het openbaar vervoer ineens hysterisch te gaan schreeuwen;
Tijdens een gesprek je gesprekspartner ineens uit willen schelden of slaan.

De indringende herinneringen leiden tot beoordelingen van aanhoudende externe of interne dreiging.

Een mentale nederlaag ten tijde van de aanslag, het waargenomen verlies van psychologische autonomie, kan de toon zetten van de toekomstige negatieve gedachten over het zelf in relatie tot het trauma.

Belangrijk is dat de persoon met persistente PTSS poogt om het gevoel van dreiging te controleren of te minimaliseren, maar met nutteloze strategieën.

Vermijding en ander veiligheidsgedrag voorkomen bijvoorbeeld dat de persoon leert dat zijn catastrofale beoordelingen niet kloppen.

Herkauwen houdt het trauma en nutteloze inschattingen in de geest van de persoon en voorkomt dat ze verder gaan met hun leven, en pogingen om verstorende herinneringen aan het trauma te supprimeren, leiden ertoe dat ze terugkaatsen.

Paranoia begrijpen van slachtoffers van narcisme

Het paranoia-spectrum dat bestuurd wordt in dit onderzoek , bevat verwijzingsideeën en vervolging.

Ons theoretisch begrip is beïnvloed door modellen van angststoornissen, omdat cognities van actuele dreiging duidelijk centraal staan ​​in beide ervaringen (Freeman et al. 2002).

Affectieve processen, met name angst, zorgen, negatieve overtuigingen over het zelf en interpersoonlijke gevoeligheid, krijgen een centrale rol in dit paranoia-model.

Er wordt verondersteld dat het individu een veranderde (en verwarrende) abnormale interne toestand ervaart (er zijn bijvoorbeeld perceptuele stoornissen).

Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door gebeurtenissen in het leven, slaapstoornissen of ongeoorloofde drugs. In hoofdzaak voelt de persoon zich anders en heeft dit een verklaring nodig.

Belangrijk is dat een negatieve affectieve toestand een dreigende interpretatie waarschijnlijk maakt: angst leidt tot het anticiperen op gevaar; negatieve overtuigingen over het zelf en de interpersoonlijke gevoeligheid belichten de fragiliteit van de persoon voor schade; en betrokkenheid bij zorgen resulteert in meer negatieve, ongeloofwaardige ideeën.

moeilijk om mee om te gaan de gematigde narcist VKoN johanpersyn.com

De angsten bereiken een misleidend overtuigingsniveau wanneer logische vooroordelen, zoals onbuigzaamheid van het geloof en het springen naar conclusies, aanwezig zijn.

Veel van dezelfde processen dragen bij aan het voortbestaan ​​van de paranoïde angsten.

Deze omvatten, net als voor angststoornissen, onaangepaste pogingen om de dreiging te verminderen, zoals veiligheidsgedrag, onderdrukking van gedachten, zorgen en herkauwen.

Mensen met vervolgingswaan kunnen bijvoorbeeld niet uit een bus stappen uit angst voor een aanval en leren daardoor niet dat ze veiliger zijn dan ze zich hadden ingezien.

Jij bent zo’n speciaal persoon die door zijn kennis, veerkracht en weerstand te voorschijn zal komen uit het trauma. Dank U om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Ik hou ervan als je regelmatig terugkomt omdat dan de kennis kan gebruikt worden in jouw leven. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat jou het meeste raakte.

Ik ben nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel met als titel ”  ” herhaaldelijk en aandachtig.

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Johan

 

 

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in uw reactie.