Disclaimer

vMijn website bevat mijn ervaringen en mijn begrip van het leven.

Zoals ook op mijn Facebook bij info wordt vermeld ben ik geen psychiater, geen psycholoog en geen therapeut. Ik heb wel wat ervaring met narcisme.

Hier doe ik dus een poging om de dynamiek van narcistische relaties te beschrijven. Ook demonstreer  ik wat er gebeurt met de relaties van een vermoedelijke narcist uit mijn ervaring met narcisme. In het bijzonder interesseert me de kwaadaardige narcistische vader en moeder. Daarmee wil ik vooral mensen bereiken die weinig of geen ervaring met de aandoening hebben.
Mensen zonder kennis van narcisme worden overgelaten aan de onverwachte gevolgen van betrokkenheid met een narcist omdat ze geen ervaring met narcisme hebben.

Voor degenen die betrokken worden met één of meerdere kunnen ze de steun ondervinden die afkomstig is uit de wetenschap dat je niet alleen bent.

Ik ben geen professionele geestelijke gezondheidszorger. Daarom mag niets op deze website worden opgevat als een opinie van een expert.

Dit is mijn ervaring met narcisme, waarnemingen en meningen, niets meer.

VKoN en zijn community groepen op Facebook is een steungroep van mensen die lijden of hebben geleden ten gevolge van het misbruik van mensen met narcistische kenmerken.
Daarenboven zijn de auteurs van de VKoN-site  geen erkende beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg of aangesloten bij een erkende medische organisatie.
De inhoud in VKoN is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In het algemeen zijn deze voorstellen ook allegemeen als gezonde principes erkent. Meer gaan bewegen, meer gaan slapen, zich niet bewegen op het pad van drugs en alcohol, gezondere voeding, nieuwe vrienden maken, tijd in stilte doorbrengen, u regelmatig laten controleren door een huisarts enz. zijn dat verstandelijk en algemeen erkende principes?  Ja, toch ? Daarom moet de inhoud dienovereenkomstig worden behandeld.
Uiteindelijk is de inhoud  gebaseerd op onze eigen ervaring met narcisme en wordt te goeder trouw gedeeld.
De hierin vervatte informatie mag echter niet worden gebruikt om de diagnose of behandelingsaanbevelingen van een erkende professionele zorgverlener of arts te vervangen of te wijzigen. Het mag duidelijk zijn dat slechts een vermoeden dat bevestigd wordt door een psychiacter kan beschouwd worden als een diagnose.
ervaring met narcisme blog : door mijn teksten te lezen zul je manieren ontdekken om een narcist te spotten en het dan ook grondig begrijpen met verschillende ervaringsverhalen, je vindt er definities en meer uitleg over de pathalogie van narcisme.

Raadpleeg uw arts, therapeut of geestelijke gezondheidswerker voordat u ideeën van VKoN gaat toepassen op uw eigen situatie.

De auteurs van VKoN (johanpersyn.wordpress.com/johanpersyn.com/johanpersyn.blog, narcisme.blog) zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de informatie die zich binnenin bevindt.
Zelfs mijn eigen ervaring met narcisme is hier geen vervanging voor het advies van of de diagnose en behandeling door een professionele geestelijke gezondheidszorg.

Je kunt niet vertrouwen op de informatie op deze site als een vervanging voor het advies van een gekwalificeerde professionele geestelijke gezondheidszorger.

Sommige links op deze site leiden tot informatie of bronnen die worden onderhouden door derden. Deze website geeft geen enkele garantie met betrekking tot juistheid, integriteit of enig ander aspect van de gekoppelde middelen: dus u gebruikt die op eigen risico.

Daarbij zijn namen en identificatie gegevens gewijzigd om de privacy van de “schuldigen” te beschermen. Dit is evenzeer zo voor de onschuldigen.

Ik wil er ook nog op wijzen, dat ik ervan hou om de narcisten te beroven van de glorie van het zien van hun namen of verhalen op het internet.

Uitstekende Psychotherapie.

Sommige volwassen kinderen van narcisten vinden dat uitstekende psychotherapie hen kan helpen om aan de resterende problemen te werken.

Als u besluit dat psychotherapie een mogelijkheid is, raad ik u aan om meerdere van hen te interviewen.

Ik heb geconstateerd dat er fijne therapeuten zijn. Maar er zijn slechts een heel klein deel dat narcistisch is. Zoals in elke sector zijn er sommigen die vooral een geldmotief hebben. Zij zorgen ervoor dat u daardoor afhankelijk van hen wordt.  Helaas hebben weinig therapeuten ervaring met slachtoffers van NPD, de narcistische persoonlijkheid stoornis.

Creatieve therapie.

Gebruik je creatieve talenten – je hebt ze.

Dat wil zeggen, wees ontvankelijk om te weten wat ze zijn.

Boven alles, gebruik altijd je intuïtie want je hebt dat meer dan gemiddeld.

Onze intuïtie vertelt ons de waarheid en is een compagnon gedurende elk moment van ons leven.

Slachtofferhulp België.

Advertenties

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in uw reactie.