Disclaimer

Mijn website bevat mijn ervaringen en mijn begrip van het leven.

Zoals ook op mijn Facebook bij info wordt vermeld ben ik geen psychiater, geen psycholoog en geen therapeut. Ik heb wel wat ervaring met narcisme.

Hier doe ik dus  een poging om de dynamiek van relaties te beschrijven en te demonstreren wat er gebeurt met de relaties van een narcist, in het bijzonder met een kwaadaardige narcistische vader en moeder, voor mensen die weinig of geen ervaring met de aandoening hebben.
Mensen zonder kennis van narcisme worden overgelaten aan de onverwachte gevolgen van betrokkenheid bij een narcist.

Voor degenen die betrokken worden met één of meerdere kunnen de steun ondervinden die afkomstig is uit de wetenschap dat je niet alleen bent.

Ik ben geen professionele geestelijke gezondheidszorger en niets op deze website mag worden opgevat als een opinie van een expert.

Dit zijn mijn ervaringen, waarnemingen en meningen, niets meer.
VKoN(johanpersyn.wordpress.com/johanpersyn.com) en zijn community groepen op Facebook is een steungroep van mensen die lijden ten gevolge van het misbruik van mensen met narcistische kenmerken.
De auteurs van de VKoN-site (johanpersyn.wordpress.com/johanpersyn.com) zijn geen erkende beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg of aangesloten bij een erkende medische organisatie.
De inhoud in VKoN(johanpersyn.wordpress.com/johanpersyn.com) is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en moet dienovereenkomstig worden behandeld.
De inhoud is gebaseerd op onze eigen ervaringen en wordt te goeder trouw gedeeld.
De hierin vervatte informatie mag echter niet worden gebruikt om de diagnose of behandelingsaanbevelingen van een erkende professionele zorgverlener of arts te vervangen of te wijzigen.
Raadpleeg uw arts, therapeut of geestelijke gezondheidswerker voordat u ideeën van VKoN (johanpersyn.wordpress.com/johanpersyn.com) gaat toepassen op uw eigen situatie.
De auteurs van VKoN (johanpersyn.wordpress.com/johanpersyn.com) zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de informatie die zich binnenin bevindt.
Niets is hier een vervanging voor het advies van of de diagnose en behandeling door een professionele geestelijke gezondheidszorg.

Je kunt niet vertrouwen op de informatie op deze site als een vervanging voor het advies van een gekwalificeerde professionele geestelijke gezondheidszorger.

Sommige links op deze site (johanpersyn.wordpress.com/johanpersyn.com) leiden tot informatie of bronnen die worden onderhouden door derden. Deze website geeft geen enkele garantie met betrekking tot juistheid, integriteit of enig ander aspect van de gekoppelde middelen: dus gebruik op eigen risico.

Namen en identificatie gegevens zijn gewijzigd om de privacy van de schuldigen en evenzeer de onschuldigen te verzekeren.

Ik hou er aan om de narcisten te beroven van de glorie van het zien van hun namen of verhalen op het internet.

Uitstekende Psychotherapie

Sommige volwassen kinderen van narcisme vinden dat uitstekende psychotherapie hen kan helpen om aan de resterende problemen te werken.

Als u besluit dat psychotherapie een mogelijkheid is, raad ik u aan om meerdere van hen te interviewen.

Ik heb geconstateerd dat er fijne therapeuten zijn, maar er zijn anderen die narcistisch zijn en vooral een geldmotief hebben en ervoor zorgen dat u daardoor afhankelijk van hen wordt.  Weinig therapeuten hebben ervaring met slachtoffers van NPD (narcistische persoonlijkheid stoornis).

Creatieve therapie

Gebruik je creatieve talenten – je hebt ze.

Wees ontvankelijk om te weten wat ze zijn.

Boven alles, gebruik altijd je intuïtie want je hebt dat meer dan gemiddeld.

Onze intuïtie vertelt ons de waarheid en is een compagnon gedurende elk moment van ons leven.

Slachtofferhulp België

PS: Vindt u mijn teksten het lezen waard? Bevatten ze voor u verrassende inzichten? Wil u deze pen van wat inkt voorzien? Heeft ons gesprek u verder geholpen? Heeft mijn ondersteuning gedurende verschillende sessies jou iets bijgebracht? Doneer ! Dank u !

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in uw reactie.